Ontwerp werk

Studio Alex zorgt ervoor dat je een vliegende start maakt. In hoog tempo creëren we concepten, vragen we feedback aan gebruikers en verwerken de inzichten in de volgende versie. 

UX Design
Analyseren en verbeteren van de gebruiks vriendelijkheid van je product of dienst. De eindegebruiker staat hierbij centraal.

Web Strategie
Strategie ontwikkeling, concept ontwikkeling en verbeteren van bestaande websites.

Product ontwikkeling
Proces ondersteuning en creatie van prototypen